• Gratis verzending
  • Altijd de beste aanbiedingen
  • Het volledige assortiment
  • Officiële Denksport webshop
Mijn winkelwagen Mijn winkelwagen
Toon winkelwagen
KEESING besteedt veel aandacht aan de samenstelling van haar sites, toch is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd niet volledig of onjuist is. Fouten zijn niet altijd te voorkomen. Beweringen en meningen, geuit in een forum, de chatomgeving of op andere pagina's van KEESING zijn niet die van (de redactie van) KEESING, de webmaster danwel de internetprovider.
 
KEESING garandeert niet dat de informatie die je op onze sites aantreft geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Een (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid , geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, geven wij niet.
 
KEESING sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een KEESING site, of juist met de tijdelijke onmogelijkheid om een KEESING site te kunnen raadplegen. KEESING is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van enige KEESING site is verkregen. KEESING garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de KEESING sites, noch staat KEESING garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
 
De informatie op onze sites wordt dagelijks c.q. regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen op ieder door ons gewenst moment, met onmiddellijke ingang en monder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Voor meer informatie kun je de Algemene Voorwaarden van © Keesing Group B.V. raadplegen: